KIMA in tijdschrift Landschap

In het project Marker Wadden komen ambities voor ecologisch herstel, ruimtelijke ontwikkeling en kennisontwikkeling samen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het project kenmerkt zich dan ook door een innovatieve samenwerking tussen het Rijk en Natuurmonumenten, tussen verschillende overheidslagen en tussen het projectteam en het kennisprogramma KIMA.

Eind 2020 is de aanleg van de eerste vijf eilanden afgerond. En wegens de succesvolle resultaten is besloten om Marker Wadden uit te breiden met twee extra eilanden. Dit is het moment om lessen te trekken uit de gevolgde governance-aanpak voor toekomstige projecten, waaronder Marker Wadden fase II.

In het artikel 'Innovatieve governance voor Building with Nature' beschrijven de auteurs de geleerde lessen over de governance aanpak.

Lees hier het artikel

Tijdschrift Landschap