Zandige randen

In zee is al veel bekend over zandsuppleties en zandige versterkingen, maar dit concept in een meer is helemaal nieuw. Rijkswaterstaat en TUDelft ontwikkelen met dit onderzoek kennis over het onderhoud van de versterking en over de veiligheid van de dijk. Een belangrijke vraag is: “Hoe verplaatst het zand zich langs de dijk?”

Onderzoek eolische processen Bert van der Valk

Dit onderzoek is gekoppeld aan het onderzoek naar de versterking van de Houtribdijk, die vlakbij ligt.  Marker Wadden was eerder gereed dan de versterking van de Houtribdijk. Door de beide zandige randen te vergelijken in ontwikkeling, ontstaan naar verwachting interessante inzichten.

Meer informatie en contactgegevens

Download factsheet zandige randen Houtribdijk-Marker Wadden (pdf, 1 MB)

Verder naar

Onderzoeksthema Bouwen met Slib en Zand

Nieuwsbericht onderzoek Lakeside naar zandige randen (2019)