Verdampingsonderzoek

Wageningen Universiteit onderzoekt de verdamping van water uit het IJsselmeergebied, om zo een verbeterd monitorings- en verwachtingssysteem van verdamping in heel Nederland te ontwikkelen.

Verdampingsonderzoek

Het onderzoek interessant voor Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil haar peilbeheer aanpassen aan onder andere de verdamping die op dat moment plaatsvindt. Wanneer er een droge periode aankomt, met bijvoorbeeld minder afvoer vanuit de IJssel, kan Rijkswaterstaat het IJsselmeerpeil wat omhoog zetten zodat het wat ruimte heeft om uit te zakken. Hiermee kan men voorkomen dat er een kritieke situatie ontstaat in droge periodes.

Meer informatie en contact

Facthsheet  Verdampingsonderzoek (pdf, 757 kB)