Eolische processen van duinen

Deltares doet onderzoek op Marker Wadden naar eolisch transport, oftewel de verplaatsing van zand door wind. Dit onderzoek op de Marker Wadden linkt ook aan duinen: hoe worden deze gevormd onder invloed van wind.

Onderzoek

Op het grootste eiland zijn korrelgrootte-monsters genomen van de zandige randen van zowel de oppervlakte als 10-15 cm diepte. De verwachting is dat de wind door gebrek aan begroeiing vrij spel heeft: de wind pikt de kleine korrels op en laat de grotere liggen.

Onderzoek eolische processen Bert van der Valk

'Desert pavement'

Uit de eerste resultaten blijkt dat kleine fracties inderdaad uitwaaien en dat het grove materiaal blijft liggen. Dit noem je desert pavement. Dit blijkt sterker dan gedacht doordat er vrij veel grind in het opgespoten materiaal zit wat gebruikt is om de eilanden te bouwen. Met name op de duintoppen zijn is veel grind te zien, terwijl aan de voor- en achterkant het sediment fijn is.

Meer informatie?

Download factsheet Eolisch Transport (pdf, 1 MB)