Living Lab

Marker Wadden biedt onderzoekers de ruimte om praktijkproeven uit te voeren in het zogenaamde Living Lab.  Iedereen is welkom om onderzoek uit te voeren. Binnen het Living Lab stimuleren de partijen kennisuitwisseling in samenwerking, zodat synergie ontstaat tussen de verschillende  disciplines en onderzoeken. Heeft u een idee voor onderzoek, experiment of test? Neem contact met ons op.

Verdampingsonderzoek

Verdampingsonderzoek

Interesse?

Heeft u een idee voor onderzoek, experiment of test? Mail uw idee naar kima@rws.nl