MEP duinen


In het kader van compensatie naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte is het gebied Kappitelduinen heringericht. Al een aantal jaren worden metingen uitgevoerd om de ontwikkelingen van het gebied te monitoren.

Eén van de onderzoeken richt zich op de ontwikkeling van de duinvegetatie en bodemsamenstelling tussen Den Haag en Ouddorp. De data van deze monitoring tussen 2008 en 2015 kunt u via Waterinfo Extra opvragen. Slechts een klein deel van de data is opgewerkt, een groot deel is alleen beschikbaar in ruwe vorm in de repository.

Meer informatie ziet u op de site van Deltares. Overigens staat de afkorting MEP voor Monitoring en Evaluatie Programma.


Projectsoort
Data beschikbaar via deze site
Thema
Biologie, Morfologie
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur, Waterveiligheid
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig