KRW-monitoring Maas


In de Maas is een 10-jarig onderzoek uitgevoerd voor de Kaderrichtlijn Water. De resultaten zijn binnenkort op Waterinfo Extra te vinden.

Inhoud en data wordt nog intern Rijkswaterstaat besproken. Daarna komt tekst en data beschikbaar.


Projectsoort
Data (nog) niet beschikbaar
Thema
Biologie, Morfologie
Stadium
In uitvoering
Gebruiksfunctie
Natuur, Scheepvaart
Financier
Ministerie IenW/Rijkswaterstaat, Overig