EKR's vis zoet en overgangswater

Eens in de zes jaar wordt aan Brussel gerapporteerd door middel van een Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP), de eerste was in 2009, daarna 2015, 2021, etc.. Alle informatie van RWS hieruit wordt opgenomen in het BPRW.

Tussen deze rapportagemomenten, na drie jaar, moeten ook beoordelingen worden uitgevoerd en klaargezet; dit is de zgn. Art. 5 rapportage. De eerste herhaling hiervan na 2005 was in 2012, daarna 2018, 2024, etc..

Elke drie jaar worden dus toetsingen en beoordelingen uitgevoerd onder de KRW. RWS berekent echter jaarlijks de EKR’s (Ecologische Kwaliteits Ratio’s) per Biologisch Kwaliteits Element (BKE).

In 2018 zijn voor het eerst de visgegevens getoetst met Aquo-Kit.

In de volgende map vindt u de EKR scores van het BKE vis in zoete rijkswateren per waterlichaam, inclusief de scores van de deelmaatlatten:

Voor de overgangswateren vindt u de EKR score van BKE vis hier:

Links naar de Excel-bestanden betreffen bronbestanden en zijn dus actueel.