EKR's macrofyten zoet

Eens in de zes jaar wordt aan Brussel gerapporteerd door middel van een Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP), de eerste was in 2009, daarna 2015, 2021, etc.. Alle informatie van RWS hieruit wordt opgenomen in het BPRW.

Tussen deze rapportagemomenten, na drie jaar, moeten ook beoordelingen worden uitgevoerd en klaargezet; dit is de zgn. Art. 5 rapportage. De eerste herhaling hiervan na 2005 was in 2012, daarna 2018, 2024, etc..

Elke drie jaar worden dus toetsingen en beoordelingen uitgevoerd onder de KRW. RWS berekent echter jaarlijks de EKR’s (Ecologische Kwaliteits Ratio’s) per Biologisch Kwaliteits Element (BKE).

Het BKE Macrofyten wordt berekend uit de deelmaatlatten abundatie waterplanten, soorten waterplanten en  fytobenthos.  Hier vindt u de EKR scores van OVWFLORA (macrofyten) in de zoete rijkswateren vanaf 1999, evenals onderliggende EKR scores van de deelmaatlatten (zie tabbladen t/m 2016): OVWflora zoet EKR per jaar.xlsx

Voor de Aquokit toetswaarden en onderliggende  deelmaatlatscores van zowel rivieren, meren en zoute wateren:

Links naar de Excel-bestanden betreffen bronbestanden en zijn dus zijn actueel.