KRW oordelen Rijkswaterstaat

Eens in de zes jaar wordt aan Brussel gerapporteerd door middel van een Stroomgebiedsbeheerplan (SGBP), de eerste was in 2009. Alle informatie van Rijkswaterstaat hieruit wordt opgenomen in het BPRW.

Tussen deze rapportagemomenten voert Rijkswaterstaat jaarlijks (niet verplichte) toetsingen en beoordelingen uit.

Officiële oordelen (voor EU)

Op het waterkwaliteitsportaal staan factsheets met de officiële oordelen zoals die aan de Europese Commissie worden gerapporteerd (factsheets 2016-2021)

Kaarten zijn te vinden op het waterkwaliteitsportaal.

Oordelen uit Aquo-kit

Voor een handmatig gemaakt totaaloverzicht van de oordelen van Biologie, Ecologie en Chemie, zie: Totaal Eindoordeel met biologie - ecologie - chemie. Dit excel bestand wordt jaarlijks bijgewerkt en bevat dus de meest actuele oordelen. Dit bestand is (voorlopig) alleen beschikbaar op de Rijkswaterstaat intranet omgeving.

U vindt hier vier werkbladen:

  • 1e werkblad:
  • Oordelen per waterlichaam: 2009, en sinds 2014 jaarlijks (gemiddelde over de laatste drie meetjaren), per Biologisch Kwaliteitselement, en per fysisch chemische parameter
  • Eindoordelen per waterlichaam voor Ecologie, Biologie, fysische chemie, specifieke verontreinigingen en chemie totaal (allen gemiddelde van de laatste drie meetjaren).
  • 2e werkblad: Doelen per waterlichaam (met alle klassengrenzen), per Biologisch Kwaliteitselement (rekening houdend met de nieuwe maatlatten).
  • 3e en 4e werkblad: De “projectieregels”, d.w.z. welke waterlichamen de data “lenen” van andere waterlichamen.

EKR-scores en toetsresultaten

De KRW-oordelen zijn gebaseerd op de 'EKR-scores'; de Ecologische Kwaliteits Ratio's. Met de EKR-score worden verschillende meetwaarden  tot één getal gecombineerd en met een norm vergeleken. Zo wordt de ecologische kwaliteit van een waterlichaam uitgedrukt in de Ecologisch Kwaliteitsratio.

Voor de chemische kwaliteit van een waterlichaam worden toetswaarden berekend. Ook hier worden meetwaarden gecombineerd en met een norm vergeleken.

Hieronder vindt u de toetswaarden en EKR-scores voor de waterlichamen van Rijkswaterstaat (de data-files zijn alleen benaderbaar via het intranet van Rijkswaterstaat):