Watervogels in het IJsselmeergebied

De data van de vogeltellingen in het IJsselmeergebied zijn beschreven en geanalyseerd in een aantal seizoensverslagen en thema-rapportages.