Midwintertellingen zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren

In de kustzone en de Waddenzee wordt sinds 2013 tweemaal per jaar (november en januari) een zee-eendenvliegtuigtelling uitgevoerd. Voor 2013 gebeurde dit 1 keer per jaar, in januari. De tel- en vliegmethode voor de zee-eenden boven de Noordzee verschilt van de tel- en vliegmethode voor de overige zeevogels. Dit komt omdat zee-eenden sterk geconcentreerd voorkomen.

Voor rapporten sinds 1996

Oudere rapporten zijn beschikbaar via Publicatiedatabank IenW met de zoekterm 'midwintertelling'