Meetstrategie kwelders

Overzichtstabel met de meetstrategie van de kweldermonitoring
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Deltagebied Rijkswater: buitendijks, vlakdekkend Zesjaarlijks Ligging, areaal en kwaliteit van vegetatietypen, habitattypen, typische soorten Luchtfoto-interpretatie, veldbezoek
Rivierengebied (1) Rijkswater: uiterwaarden, voor zover eigendom RWS Zesjaarlijks Ligging, areaal en kwaliteit van vegetatietypen, habitattypen, typische soorten Luchtfoto-interpretatie, veldbezoek
Waddenzee Rijkswater: kwelders, daarin opge-nomen duin Zesjaarlijks Ligging, areaal en kwaliteit van vegetatietypen, habitattypen, typische soorten Luchtfoto-interpretatie, veldbezoek

(1) Thans geen kartering; toekomstige kartering mede afhankelijk van uitkomst overleg met provincies.