Meetstrategie fytoplankton

Samenvattende tabel van de meetstrategie van MWTL fytoplankton
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Alle waterlichamen Noordzee: 18; overig 1-3 per waterlichaam Jaarlijks, 7 maanden/jaar Chlorofyl a, Phaeocystis-bloei, soortensamenstelling Watermonsters, labanalyse