Meetstrategie ecotopen

Samenvattende tabel met de meetstrategie van de ecotopenkartering
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters Methode
Deltagebied Buitendijks, vlakdekkend Zesjaarlijks Ecotopen en oeverlijnen Luchtfoto-interpretatie
IJsselmeergebied Buitendijks, vlakdekkend Zesjaarlijks Ecotopen en oeverlijnen Luchtfoto-interpretatie
Rivierengebied Uiterwaarden, tussen de winterdijken, vlakdekkend Zesjaarlijks Ecotopen en oeverlijnen Luchtfoto-interpretatie
Waddenzee - nvt nvt