Meetstrategie bodemdieren

Overzichtstabel van de huidige meetstrategie bodemdiermonitoring
Gebied Meetpunten Frequentie Parameters (2) Methode
Oosterschelde Litoraal (3) 80, sublitoraal 50 Jaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore (4), steekbuis
Westerschelde Litoraal135, sublitoraal 60 Jaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, steekbuis
Grevelingenmeer Litoraal n.v.t., sublitoraal 60 Driejaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, steekbuis
Veerse meer Litoraal n.v.t., sublitoraal 60 Driejaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, steekbuis
Noordzee Litoraal n.v.t., sublitoraal 240 Driejaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, schaaf, bodemhapper, videotracks
Waddenzee Litoraal 235, sublitoraal . 45 Driejaarlijks (1) Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, steekbuis
Eems-Dollard Litoraal 60, sublitoraal n.v.t. Jaarlijks Aantal per soort; sedimentsamenstelling Boxcore, steekbuis
Nieuwe Waterweg Litoraal 2-4, sublitoraal 1-2 per waterlichaam Lit. jaarlijks, sublit. driejaarlijks Aantal per soort Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer

Benedenrivieren

Litoraal 2-7, sublitoraal 1-3 per waterlichaam Jaarlijks Aantal per soort Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer
Grote rivieren overig Litoraal 3-7, sublitoraal 1-3 per waterlichaam Lit. jaarlijks, sublit. driejaarlijks Aantal per soort Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer
Kanalen Litoraal 1-3, sublitoraal 3 per waterlichaam Driejaarlijks (5) Aantal per soort Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer
Volkerak Zoommeer, IJsselmeer, Markermeer

Litoraal 6, sublitoraal 4-9 per waterlichaam

Schelpdier-bestanden: integraal

Lit. driejaarlijks, sublit. Jaarlijks

Schelpdier-bestanden: jaarlijks

Aantal per soort

Schelpdierbestanden: biomassa
Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer
Randmeren Litoraal 3-9, sublitoraal 1-3 per waterlichaam Driejaarlijks Aantal per soort Litoraal: handnet, stenen, stenenzak; sublitoraal: Van Veenhapper, werpkorf, boxcorer

(1) westelijk deel jaarlijks

(2) Voor deel van monsterlocaties wordt ook sedimentsamenstelling bepaald en op alle locaties worden foto’s van monsterpunt en ecotoop genomen.

(3) Litoraal = intergetijdengebied (tussen laag en hoog water). Sublitoraal = permanent overstroomd (onder de laag waterlijn) en waterlichaam = watersysteem of deel van watersysteem, zoals onderscheiden voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

(4) Boxcore in sublitoraal, steekbuis in litoraal

(5) Kanaal Gent-Terneuzen jaarlijks