Bodemdieren Noordzee

Ieder keer worden rapporten geschreven over de metingen van dat jaar. Tot 2010 was dat jaarlijks en vanaf 2012 iedere drie jaar. In de rapporten staan de beschrijving van de bemonsterings- en analyse-methoden en de eerste resultaten. Ook staat er soms meer algemene informatie in (waaronder kentallen, indexen).

In onderstaande rapporten vindt u (ook) meer algemene informatie (waaronder kentallen, indexen):

Oudere rapporten zijn beschikbaar via de Publicatiebank IenW.