Bodemdieren Noordzee

Periodiek worden rapporten geschreven over de metingen van dat jaar. Tot 2010 was dat jaarlijks en vanaf 2012 iedere 3 jaar. In de rapporten staan de beschrijving van de bemonsterings- en analyse-methoden en de eerste resultaten. Ook staat er soms meer algemene informatie in (waaronder kentallen, indexen).